Birim Koordinatörlükleri

  Üniversite Koordinatör Birim Sorumlusu
1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ad soyad Prof.Dr. Mehmeh AYDIN Ad soyad Doç.Dr. İbrahim GÖKDAŞ
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter V.
Tel 0256 218 20 00 Tel 0256 218 20 00
Fax 0256 214 66 87 E-posta İbrahimgokdas@adu.edu.tr
E-posta maydin@adu.edu.tr    
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ad soyad Prof.Dr. Yılmaz YALÇIN Ad soyad İhsan CERAN
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter
Tel 0 272 218 10 28 Tel 0272 218 10 33
Fax 0 272 228 14 08 E-posta ceran@aku.edu.tr
E-posta yyalcin@aku.edu.tr    
3 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. Adem ASLAN Ad soyad Z. Kutay ERŞEN
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter
Tel 0272 246 33 35 (41282) Tel 0272 246 33 35 (41286 / 41284)
Fax 0272 228 14 29 E-posta kutay.ersen@afsu.edu.tr
E-posta adem.aslan@afsu.edu.tr    
4 Balıkesir Üniversitesi Ad soyad Prof.Dr. Mehmet NARLI Ad soyad Ertuğrul EMİNGİL
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter Yardımcısı
Tel 0266 612 14 00-08 (101503) Tel 0266 612 14 00-08 (101516)
Fax 0266 612 14 12 E-posta ertugrul.emingil@balikesir.edu.tr
E-posta mnarli@balikesir.edu.tr    
5 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. Alpaslan SEREL Ad soyad Doç. Dr. Özer YILMAZ
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Dekan Yardımcısı
Tel 0266 717 01 17  Tel 0266 717 01 17 
Fax 0266 717 00 30 E-posta oyilmaz@bandirma.edu.tr
E-posta aserel@bandirma.edu.tr    
6 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. İlhami YURDAKUL Ad soyad Fakrullah TOHUMCU
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter Yardımcısı
Tel 0228 214 10 07 Tel 0228 214 10 32
Fax 0228 214 10 17 E-posta fakrullah.tohumcu@bilecik.edu.tr
E-posta ilhami.yurdakul@bilecik.edu.tr    
8 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ad soyad Ali Nihat GÜNDÜZALP  Ad soyad Mesut TÜRKMEN
Görevi Genel Sekreter Görevi Genel Sekreter Yardımcısı
Tel 0248 213 1040 Tel 0248 213 1043
Fax 0248 213 1045 E-posta turkmen@mehmetakif.edu.tr
E-posta ang@mehmetakif.edu.tr     
8 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. Okhan AKDUR Ad soyad Dr. Mehmet Erkan KILLIOĞLU
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter Yardımcısı
Tel 0286 218 00 18 / 633 Tel 0286 218 00 18 / 647
Fax 0286 218 06 08 E-posta mehmeterkan@comu.edu.tr
E-posta okhan@comu.edu.tr    
10 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ad soyad Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Ad soyad Bayram KAPLAN
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter
Tel 0222 239 87 73
Tel 0222 239 49 37
Fax 0222 239 54 00 E-posta bkaplan@ogu.edu.tr
E-posta hdemiral@ogu.edu.tr    
11 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. Yıldız BOLAT Ad soyad Kemal KORKMAZ
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter Yardımcısı
Tel 0246 214 60 13 Tel 0246 214 60 23
Fax 0246 228 30 06 E-posta kemalkorkmaz@isparta.edu.tr
E-posta yildizbolat@isparta.edu.tr    
11 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ  Ad soyad Miktat BEKTAŞ
Görevi Rektör Yardımcısı  Görevi Genel Sekreter
Tel   Tel  
Fax 0274 265 20 14 E-posta miktat.bektas@dpu.edu.tr
E-posta hasan.gocmez@dpu.edu.tr    
13 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ad soyad Kutlu ÖNAL Ad soyad Öğr. Üyesi Dr. Bahar ÇELİK
Görevi Genel Sekreter Görevi ADIM Koordinatörü
Tel 0274 260 00 43-44-45-46 (1115) Tel 0274 260 00 43-44-45-46 (1119)
Fax 0274 265 22 85 E-posta bahar.celik@ksbu.edu.tr
E-posta kutlu.onal@ksbu.edu.tr    
14 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Ad soyad Öğr. Gör. Osman GÜÇTEKİN
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter Yardımcısı V.
Tel 0236 201 10 05 Tel 0236 201 10 08
Fax 0236 232 24 47 E-posta osman.guctekin@cbu.edu.tr
E-posta ramazan.gokbunar@cbu.edu.tr    
15 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK Ad soyad Haşim KOÇ
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter Yardımcısı
Tel 0252 211 1020 Tel 0252 211 1023
Fax 0252 223 9280 E-posta khasim@mu.edu.tr
E-posta gurleyuk@mu.edu.tr    
16 Pamukkale Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. Necip ATAR Ad soyad Emine YIKILMAZ
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter Yardımcısı
Tel 0258 296 2040 Tel 0258 296 20 65
Fax 0258 296 2333 E-posta eyikilmaz@pau.edu.tr
E-posta natar@pau.edu.tr    
17 Süleyman Demirel Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU             Ad soyad İsmail AKKAYA
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Şube Müdürü    
Tel 0246 211 10 18    Tel 0246 211 11 51 
Fax 0246 237 04 31  E-posta ismailakkaya@sdu.edu.tr
E-posta      
18 Uşak Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. Kenan TAŞ Ad soyad İbrahim ÇALIŞ
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter
Tel 0276 221 21 21 Tel 0276 221 21 21
Fax 0276 221 22 02 E-posta ibrahim.calis@usak.edu.tr
E-posta kenan.tas@usak.edu.tr    
19 Yalova Üniversitesi Ad soyad Prof. Dr. Fikret YÜKSEL Ad soyad Ö. Naci FİDAN
Görevi Rektör Yardımcısı Görevi Genel Sekreter
Tel 0226 815 50 07 Tel 0226 815 50 10
Fax 0226 815 50 04 E-posta naci.fidan@yalova.edu.tr
E-posta fyuksel@yalova.edu.tr