Tarihçe


ADIM Üniversiteleri Konsorsiyumu 30 Şubat 2001 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi işbirliği ile kurulmuştur. Bu üniversiteler Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünde bir araya gelerek eğitim-öğretim, bilimsel–teknik ve sosyal kültürel alanlarda işbirliği konularında birlikte hareket etmek üzere ADIM adı altında bir ortaklık protokolü imzalamışlardır.

ADIM Üniversitelerine daha sonra, 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi ve 25 Aralık 2008 tarihinde Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Bölge Üniversite Rektörleri Toplantısı” neticesinde; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi katılmış olup, bu işbirliğinin adının ADIM olarak devam etmesine karar verilmiştir. Birliğe 2011 yılında Celal Bayar Üniversitesi, 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi, 02 Nisan 2013 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde gerçekleşen Rektörler Toplantısı neticesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 06 Aralık 2013 tarihinde Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen Rektörler Toplantısı da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019 yılında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 25-27 Kasım 2021 tarihinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sahipliğinde yapılan Rektörler ve İdari Gruplar toplantısı neticesinde Yalova Üniversitesi adım birliğine katılmıştır.

İmzalanan ADIM Protokolü; birbirine coğrafi ve kuruluş tarihi olarak yakınlığı olan, ortak sorunlara ortak çözüm arayan üniversiteler tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma – geliştirme projeleri, sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar. ADIM Üniversiteleri, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel-teknik, sosyal ve kültürel üniversitelerarası etkinliklerde işbirliği ve ortak girişimlerde bulunmak üzere bir araya gelmiştir.

ADIM Üniversiteleri Birliği Genel Koordinatörlüğü, 2021-2024 döneminde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Koordinatörlük tarafından; Konsorsiyuma üye Üniversitelerde gerçekleştirilecek olan toplantı bilgileri ile toplantıda alınan kararların ADIM Üniversitelerine bildirimi yapılarak, birliğin faaliyetlerinin duyurulduğu ve arşivlendiği bir merkez olarak işlevini sürdürmektedir. Ayrıca birliğe üye Üniversitelerde ADIM birim sorumluları belirlenerek, koordinasyonun daha hızlı ve etkin olması sağlanmıştır.

ADIM Üniversiteleri web sayfası hazırlanarak yayınlanmıştır. Web sayfasında, gerçekleştirilen toplantılara ait kararlar yayınlanmakta, ayrıca geçmiş yıllara ait toplantı kararlarıyla toplantı arşivi oluşturulmaktadır.

Bugüne kadar ADIM Üniversiteleri arasında birçok toplantı gerçekleşmiştir. Bu toplantılarda Üniversitelerin karşılaştığı ortak sorunlar ve çözüm yolları belirlenmiş, ortak hareket etme yönünde kararlar alınmıştır.